Historie knihovny

První zmínky o veřejné knihovně jsou v roce 1865, kdy vznikl čtenářsko-pěvecký spolek “Věnava”. V témž roce je zřízena čítárna, pro kterou je předpláceno 11 titulů časopisů. V roce 1882 je to již 18 titulů. Kromě časopisů vlastnil tento spolek i knihy, které darovali členové spolku a zámožnější občané města. Mezi jinými daroval v roce 1881 značnou část knih medik Fr. Veselý, pozdější lékař a budovatel lázní Luhačovice.

V roce 1903 je spolková knihovna sloučena s Pflegrovou knihovnou a spolu s ní je v roce 1920 předána obci a je založena obecní knihovna. Od založení knihovny do roku 1950 se vystřídalo ve vedení knihovny kolem 20 dobrovolných knihovníků – většinou učitelů.

Od roku 1950 byla knihovna profesionalizována. V období, kdy byla Bystřice nad Pernštejnem okresním městem, měla knihovna charakter okresního zařízení s metodickou působností pro MLK okresu.

Po zaniknutí okresu v roce 1960 se stala městskou a od roku 1969 střediskovou knihovnou. Zároveň se změnami funkce se měnil i zřizovatel.

V roce 1980 byla knihovna zapojena do celookresního systému knihoven při OK Žďár nad Sázavou.

Po jeho decentralizaci v roce 1992 se stalo zřizovatelem knihovny Město Bystřice nad Pernštejnem.

Městská knihovna se za dobu svého trvání několikrát stěhovala, vždy do většího a lepšího prostředí. Několikrát se prostory knihovny adaptovaly. I přes tyto úpravy však byly prostory s narůstajícím knižním fondem stále stísněnější. Proto se zástupci města v roce 1985 rozhodli řešit umístění knihovny a dalších institucí výstavbou víceúčelové budovy. Vypracovaný projekt se několikrát měnil a doplňoval vzhledem k měnícím se finančním možnostem města a s ohledem na maximální využití celé budovy. Přes všechny průvodní potíže se podařilo městskému úřadu sehnat tolik potřebné finanční prostředky a začátkem roku 1995 byla celá budova předána do užívání. Mimo knihovnu zde mají své sídlo hasiči, advokátní kancelář a několik firem.

Knihovna byla do nově získaných prostor přemístěna v průběhu čtrnácti dnů a zahájila provoz. Získala pro svou práci dvě poschodí. V přízemí s bezbariérovým přístupem je půjčovna pro dospělé čtenáře s čítárenským koutem a zázemí pro zaměstnance. V prvním poschodí je oddělení pro mládež s místem pro KVČ a depozitní sklady literatury. Přestěhováním získala knihovna po mnoha letech odpovídající důstojné umístění a občané města kulturní stánek s možností prezenčního vypůjčení různých dokumentů, které až dosud byly pro nedostatek místa umístěny ve skladech. Knihovna užívá od roku 1996 knihovnický systém LANius a od roku 1999 jsou všechny služby plně automatizovány. V roce 2007 byl program LANius vyměněn za novější verzi CLAVIUS.

V roce 2000 byla pro veřejnost otevřena internetová studovna, která se v roce 2008 dočkala rekonstrukce a nového technického vybavení.

 

Kontakt

Městská knihovna Bystřice nad Pernštejnem
Masarykovo náměstí 9
Bystřice nad Pernštejnem
593 01

566 552 376, 723 521 892

Oddělení pro dospělé

Pondělí   8:00 - 12:00
Úterý -
Středa   8:00 - 12:00
12:30 - 18:00
Čtvrtek   8:00 - 12:00
Pátek   8:00 - 12:00
12:30 - 18:00

 

Oddělení pro děti

Pondělí 12:30 - 16:00
Úterý -
Středa 12:30 - 16:00
Čtvrtek 12:30 - 16:00
Pátek -

 

Internetová studovna

Pondělí   9:00 - 12:00
12:30 - 16:00
Úterý   9:00 - 12:00
Středa   9:00 - 12:00
12:30 - 16:00
Čtvrtek   9:00 - 12:00
12:30 - 16:00
Pátek   9:00 - 12:00

 

© Městská knihovna Bystřice nad Pernštejnem

Vytvořeno službou Webnode